Biuletyn - Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich - Sport dla wszystkich zdrowie dla każdego

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

Biuletyn

 sport dla wszystkich


Przygotowanie materiałów autorskich, druk i kolportaż 1 podwójnego numeru biuletynu informacyjnego
p.t. „SPORT DLA WSZYSTKICH 2017”


Publikacja zawierała będzie porady metodyczno
szkoleniowe dla organizatorów sportu powszechnego, popularyzowała jej nowe i atrakcyjne formy. Zamieszczona będzie szeroka informacja programowa wraz z kalendarzem imprez ogólnopolskich. Biuletyn wydawany od 1997 r. przez Krajową Federację Sportu dla Wszystkich, przeznaczony jest dla działaczy tzw. masowej kultury fizycznej: organizatorów imprez sportowych i turystycznych, instruktorów, wolontariuszy, którzy w praktyce realizują program usportowienia Polaków. Poruszamy w wydawnictwie aktualne problemy organizacyjne, prawne i finansowe, z którymi stykają się organizacje pozarządowe realizujące program sportu dla wszystkich. Na łamach wydawnictwa głos zabierać będą przedstawiciele stowarzyszeń zrzeszonych w Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich prezentując własne osiągnięcia i programy działania. Oprócz porad metodyczno szkoleniowych, biuletyn zawierał będzie między innymi porady prawne dotyczące kultury fizycznej, wyniki sportowe głównie z imprez masowych, szeroką informację programową, kalendarze imprez sportowych odbywających się na terenie całego kraju. Dla wielu działaczy jest to często podstawowe źródło informacji, niezbędnej przy organizowaniu imprez sportowych, zakładaniu nowych stowarzyszeń i fundacji kultury fizycznej  i prowadzeniu ich prawidłowej działalności. Zachowując dotychczasową linię programową publikować będziemy wywiady z kierownictwem Ministerstwa Sportu i Turystyki, w których przedstawiane będą plany i zamierzenia resortu dotyczące rozwoju sportu masowego, jego roli w usportowieniu społeczeństwa.

 

               

nr 1 /2017

 

               

nr 1 /2016                           

nr 1 /2015        
                  

nr 1 /2014 czerwiec            nr 2/2014 grudzień


        
                  

nr 1 /2013 czerwiec            nr 2/2013 grudzień        
                   
        nr 1 /2012 czerwiec            nr 2/2012 grudzień


        
                   
        nr 1 /2011 czerwiec            nr 2/2011 grudzień


        
                   
        nr 1 /2010 czerwiec            nr 2/2010 grudzień


                              

nr 1 /2009 czerwiec            nr 2/2009 grudzień


                   


nr 1 /2008 czerwiec            nr 2/2008 grudzień


                   


nr 1/2007 czerwiec              nr 2/2007 grudzień
nr 1 /2006


                      


nr 1/2005              nr 2/2005              nr 3/2005               nr 4/2005


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego