Zadania publiczne - Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich - Sport dla wszystkich zdrowie dla każdego

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

Zadania publiczne

Zadania publiczne


Dofinansowanie zadań realizowanych przez KFSdW w ramach dotacji budżetowej z Senatu RP i  Ministerstwa Sportu i Turystyki.


Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich przedstawia poniżej informację dotyczącą środków finansowych pozyskanych w 2018 r. na realizację zadań w ramach programów Senatu RP.


Nazwa zadania

2018

Polonijny Spływ Kajakowy "Krutynia 2018"

Dwa turnusy: 8 - 17 czerwca 2018 r. i 22 czerwca 1 lipca 2018 r.

53 480,00 zł
Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich przedstawia poniżej informację dotyczącą środków finansowych pozyskanych w latach 2017 i 2018 na realizację zadań w ramach programów Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Nazwa zadania

2017

2018

2019

Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich - Sportowy Turniej Miast i Gmin

200 000,00 zł

200 000,00 zł

200 000,00 zł

Druk i kolportaż biuletynu
„Sport dla Wszystkich”

40 000,00 zł

40 000,00 zł

40 000,00 zł

IV Międzynarodowy Spływ Kajakowy "Krutynia 2017"

10 000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Międzynarodowy Spływ Kajakowy „Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa
Bug 2017”

5 000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Międzynarodowy Festiwal Sportu Powszechnego

10 000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Razem

265 000,00 zł

240 000,00 zł

240 000,00 zł

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego