Cele - Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich - Sport dla wszystkich zdrowie dla każdego

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

Cele

O nas

Cele Federacji


Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich jest organizacją pozarządową zrzeszającą stowarzyszenia kultury fizycznej o zasięgu ogólnopolskim – aktualnie 28, których przedmiotem działania jest kultura fizyczna, w tym osób niepełnosprawnych.

Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich działa od 1996 roku, a podstawowymi celami jej działania są :

  uczestniczenie w procesie rozwoju kultury fizycznej i sportu, popularyzowanie wszelkiego rodzaju form sportu dla wszystkich, w tym sportu dzieci i młodzieży,

  zrzeszanie stowarzyszeń kultury fizycznej i ich związków oraz innych osób prawnych działających w dziedzinie kultury fizycznej, prowadzenie z nimi wspólnych przedsięwzięć w zakresie rekreacji ruchowej, sportu i turystyki na rzecz osób sprawnych i niepełnosprawnych,

  
wspomaganie działalności zrzeszonych członków w realizacji ich statutowych zadań,


  reprezentowanie członków wobec władz państwowych, administracji publicznej, urzędów i instytucji rządowych, samorządowych, związków zawodowych i sportowych, stowarzyszeń oraz fundacji, a także innych podmiotów administracyjnych i gospodarczych w kraju i za granicą w działaniach przyczyniających się do rozwoju kultury fizycznej i sportu,

  
wykonywanie zleconych zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu, promocji i organizacji wolontariatu oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych, a także innej strefy zadań publicznych, związanych z realizacją celów,

  
ustalanie programów i kierunków rozwoju Federacji, organizowanie i prowadzenie wydawnictw oraz poradnictwa w zakresie powszechnej kultury fizycznej i sportu, organizowanie seminariów, sympozjów i konferencji w powyższym zakresie,


  inspirowanie rozwoju i modernizacji bazy i urządzeń dla kultury fizycznej.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego